IoT platforma s využitím AI společnosti OPV

IoT & AI

IoT řešení pro sledování životního prostředí

OPV IoT MONITORING

Naše vlastní IoT brána a k ní vázaná zařízení umožnují sledovat stav životního prostředí v reálném čase, webová platforma s přístupy pro jednotlivé zákazníky dále umožňuje náhled a správu dat i se systémem statistického zpracování a včasného varování. Dále je vyvíjena připojná platforma s umělou inteligencí,zpracovávající i satelitní/remote sensing data a vytvářející prediktivní modely pro potřeby zákazníků k udržení co nejlepšího stavu životního prostředí.
Tento projekt OPV poskytuje širší využití rozšířené IoT datové základny a lepší pochopení zdrojů znečištění životního prostředí, možných cest znečištění a dopadů na životní prostředí, včetně povrchové hydrologie, geologických zvodnělých vrstev a přijímajících vodních útvarů, jakož i synergických účinků více stresorů na kvalitu podzemních vod.
Platforma OPV IoT implementuje pokročilé strategie prevence a zmírňování k ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeným globálními a klimatickými změnami, včetně předvídavých přístupů připravujících se na budoucí nebo nově vznikající výzvy a uplatňuje efektivní hodnocení řízení rizikové strategie, umožňující vybudovat efektivní systém včasného varování na real-time datech.


Rozvíjející se umělá inteligence (AI), propojená s IoT a technologiemi a technologií dálkového průzkumu Země, chápající problematiku hydrologie/hydrogeologie a geochemie, může přinést zcela nový pohled a možnosti, jak chránit a zachovat vodní zdroje pro budoucí generace.


OPV IoT projekt dále využívá satelitní data z systémů COPERNICUS a GRACE, včetně i vlastní průzkumné dronové techniky