Laboratorní vybavení a ISO certifikace laboratoře OPV

LABORATOŘ

Laboratoř & Vzorkování

Firma je vybavena zařízeními a přístroji, umožňujícími získat data v reálném čase přímo v terénu. To významně urychluje řízení a koordinaci prací při provádění sanačních prací a zvyšuje spolehlivost a reprezentativnost získaných dat.

K vybavení naší vzorkovací skupiny patří celá řada speciálních vzorkovačů a zařízení pro odběr vzorků různých látek a medií. Jsme tak schopni reprezentativně odebrat vzorky prakticky všech typů polutantů vázaných na různé matrice, ať už se jedná o vodu, zeminu, půdní vzduch, sedimenty vodních toků, odpady či stavební konstrukce. Ruční i strojní vrtné soupravy nám umožňují odebírat vzorky zemin a hornin v pravidelné síti ve zvolených hloubkových intervalech.

Přístrojové vybavení

Vlastní firemní laboratoř je schopna analyzovat většinu běžně se vyskytujících polutantů v zeminách i vodách a provádět analýzy pitných i odpadních vod.Jsme vybaveni stolními i přenosnými plynovými chromatogramy GC, havarijní soupravou, umístěnou na terénním vozidle, což umožňuje rychlý sanační zásah např. při haváriích v dopravě spojených s úniky škodlivých látek, při průmyslových haváriích apod.