VaV projekty společnosti OPV

VÝZKUM A VÝVOJ

Výzkum & Vývoj

Společnost OPV věnuje své zdroje do VaV projektů, řeší již druhý navazující projekt ve spolupráci s VŠCHT v Praze, zaměřený na dekontaminaci pesticidů a těžkých kovů z podzemních vod, veškerý výzkum a vývoj je pod záštitou Technologické agentury České republiky TAČR..

Zajímavostí z VaV výzkumu společnosti OPV, je dosažení významných výsledků v oblasti likvidace pesticidů v podzemních vodách a to naším vlastním přípravkem "CerACTIVE" jež byl vyvinut ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. Přípravek je nyní nabízen komerčně ve formě granulátus frakcemi o různé zrnitosti, jež můžete vidět na obrázku vlevo. Použití nanočástic oxidu Ceru je zcela inovativním způsobem jak destabilizovat aromatická jádra sloučenin, s nimiž si přirodní procesy nejsou mnohdy schopny poradit a pak představují dlouhodobou zátěž pro životní prostředí. V rámci prvního stupně vývoje, podpořeného Technologickou agenturou České republiky ,dále jen TAČR, v program ZÉTA, byl vyvinut tento granulát, chráněn průmyslovým užitným vzorem se slibnými výsledky při použití právě proti chlorovaným pesticidům. V rámci druhého výzkumu jež startuje v druhé polovině roku 2020 bude tento přípravek aplikován na nový typ keramických kompozitních nosičů za přídavku oxidu titaničitého a grafenu. Bude tak ještě navýšena dekontaminační účinnost těchto nových filtrů.

Výstupy projektů

Užitný vzor, patentová ochrana a metodika použití.