O SPOLEČNOSTI

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Společnost OPV působí na trhu jako soukromá firma již od roku 1991. Firma poskytuje služby zejména v oborech geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Stěžejní náplní činnosti firmy OPV jsou sanace znečištěného horninového prostředí a podzemních vod, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, dále pak související projekční, konzultační a další odborné služby, jako jsou laboratorní analýzy, vypracování základních zpráv s IPPC, hodnocení rizik ohledně nakládání s nebezpečnými odpady a zásahy při ekologických havariích.

ZAJÍMAVOSTI

VaV projekty a vstup společnosti OPV na Blízkovýchodní trh

Od roku 2018 se společnost OPV zabývá několika zajímavými programy, jedním z ních je bezesporu vstup společnosti na blízkovýchodní trh, konkrétně s pobočkou v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, jedním z našich nejzajímavějších zákazníků na tomto trhu je společnost ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) pro jejíž těžební lokality společnost OPV zhodnocuje stav a kvalitu zásob podzemních vod. OPV dále rozšiřuje svou působnost do Ománu a Království Saudské arábie, centrálním místem však zůstavá Abu Dhabi. Dále společnost věnuje své zdroje do zajímavých VaV projektů.

Nabídka geologických služeb

GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Jsme odborníky v oblasti geologických, hydrogeologických průzkumů, geochemického monitoringu, sedimentární geologie, geologického mapování a environmentálního poradenství a technologií, včetně mořského prostředí. Předmět podnikání společnosti je zaměřen také na modelování proudění podzemních vod, modelování šíření a vývoje kontaminace, mineralogický průzkum a sanace půd a podzemních vod, kontaminovaných organickými i anorganickými polutanty.

Nabídka technologií

TECHNOLOGIE

Nabízíme širokou škálu environmentálních technologií a to buď vlastní výroby nebo přes zasmluvněné výrobní partnery: sanační/dekontaminační stanice, úpravny vod, sterilizační stanice, vysoce specifická čerpadla pro sanaci horninového prostředí, IoT senzory pro detekci znečištění, zařízení pro monitoring kvality i kvantity podzemních a povrchových vod, geologické/hydrogeologické průzkumné vybavení aj.

Nabídka průzkumů a sanací životního prostředí

PRŮZKUMY A SANACE

Vždy nabízíme realizaci komplexního řešení sanačních prací, tj. vymezení problému a jeho analýzu na základě důkladného průzkumu lokality, specifikace rizik spojených s existencí znečištění, technicko - ekonomické zhodnocení a návrh optimálních sanačních metod, zpracování a projednání projektu sanačního zásahu a jeho komplexní realizaci. Na základě důkladné analýzy problému a místních podmínek volíme vždy optimální sanační postupy, a to jak tradiční a dlouhodobě osvědčené metody, tak metody vycházející z nejnovějších poznatků v oboru.

IoT platforma s využitím AI

IoT MONITORING

Naše vlastní IoT brána a k ní vázaná zařízení umožnují sledovat stav životního prostředí v reálném čase, webová platforma s přístupy pro jednotlivé zákazníky dále umožňuje náhled a správu dat i se systémem statistického zpracování a včasného varování. Dále je vyvíjena připojná platforma s umělou inteligencí,zpracovávající i satelitní/remote sensing data a vytvářející prediktivní modely pro potřeby zákazníků k udržení co nejlepšího stavu životního prostředí.

Další zajímavosti

Zajímavostí z VaV výzkumu společnosti OPV je dosažení významných výsledků v oblasti likvidace pesticidů v podzemních vodách, a to naším vlastním přípravkem "CerACTIVE", jež byl vyvinut ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Kontakty a umístění společnosti

Sídlo společnosti - centrála v České republice

Sídlo firmy se nachází v Praze 6, Bělohorské ulici č. 31 nedaleko hotelu Pyramida. Automobilem je sídlo firmy dostupné z křižovatky Vypich s odbočením do Bělohorské ulice nebo ze směru z centra od severního portálu Strahovského tunelu s odbočením do ulice Pod Kajetánkou a Bělohorská. Tramvajové spojení umožňuje linka číslo 22 ze stanice metra Malostranská nebo linka 25 ze stanice metra Hradčanská.

PRAHA: Bělohorská 264/31, 169 00, Praha 6 Břevnov, Telefon: +420 220 515 042, Pondělí - Pátek, 8:00 - 17:00, Email: opv@opv.cz

LIBEREC: Kunratická 185, 463 11 Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Telefon: +420 485 150 268, Pondělí - Pátek, 8:00 - 17:00, Email: opv_lbc@opv.cz


Ředitel - Jiří Čížek: Mobil: +420 605 591 336, Email: cizek.j@opv.cz Email

Obchodní a personální ředitel - Michal Žák: Mobil: +420 723 085 272, Email: zak.m@opv.cz Email

Laboratoř OPV - Jozef Šugár: Mobil: +420 605 923 026, Email: sugar.j@opv.cz Email

Vedoucí střediska Liberec - Zbyněk Vencelides: Mobil: +420 603 266 057, Email: vencelides.z@opv.cz Email