O společnosti

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Společnost OPV působí na trhu jako soukromá firma již od roku 1991. Firma poskytuje služby zejména v oborech geologie, ekologie a ochrany životního prostředí. Stěžejní náplní činnosti firmy OPV jsou sanace znečištěného horninového prostředí a podzemních vod, hydrogeologický a inženýrsko-geologický průzkum, dále pak související projekční, konzultační a další odborné služby, jako jsou laboratorní analýzy, vypracování základních zpráv s IPPC, hodnocení rizik ohledně nakládání s nebezpečnými odpady a zásahy při ekologických havariích.

Zajímavosti

VaV projekty a vstup společnosti OPV na Blízkovýchodní trh

Od roku 2018 se společnost OPV zabývá několika zajímavými programy, jedním z ních je bezesporu vstup společnosti na blízkovýchodní trh, konkrétně s pobočkou v Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech, jedním z našich nejzajímavějších zákazníků na tomto trhu je společnost ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) pro jejíž těžební lokality společnost OPV zhodnocuje stav a kvalitu zásob podzemních vod. OPV dále rozšiřuje svou působnost do Ománu a Království Saudské arábie, centrálním místem však zůstavá Abu Dhabi. Dále společnost věnuje své zdroje do VaV projektů, řeší již druhý navazující projekt ve spolupráci s VŠCHT v Praze, zaměřený na dekontaminaci pesticidů a těžkých kovů z podzemních vod, veškerý výzkum a vývoj je pod záštitou Technologické agentury České republiky TAČR.

Další zajímavosti

Zajímavostí z VaV výzkumu společnosti OPV, je dosažení významných výsledků v oblasti likvidace pesticidů v podzemních vodách a to naším vlastním přípravkem "CerACTIVE" jež byl vyvinut ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Ukázka z galerie společnosti Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Galerie společnosti OPV

Kontakty a umístění společnosti

Sídlo společnosti - centrála v České republice

Sídlo firmy se nachází v Praze 6, Bělohorské ulici č. 31 nedaleko hotelu Pyramida. Automobilem je sídlo firmy dostupné z křižovatky Vypich s odbočením do Bělohorské ulice nebo ze směru z centra od severního portálu Strahovského tunelu s odbočením do ulice Pod Kajetánkou a Bělohorská. Tramvajové spojení umožňuje linka číslo 22 ze stanice metra Malostranská nebo linka 25 ze stanice metra Hradčanská.

PRAHA: Bělohorská 264/31, 169 00, Praha 6 Břevnov, Telefon: +420 220 515 042, Pondělí - Pátek, 8:00 - 17:00, Email: opv@opv.cz

LIBEREC: Americká 26, 46010, Liberec 3, Telefon: +420 485 150 268, Pondělí - Pátek, 8:00 - 17:00, Email: opv_lbc@opv.cz


Ředitel - Jiří Čížek: Mobil: +420 605 591 336, Email: cizek.j@opv.cz Email

Obchodní a personální ředitel - Michal Žák: Mobil: +420 723 085 272, Email: zak.m@opv.cz Email

Laboratoř OPV - Jozef Šugár: Mobil: +420 605 923 026, Email: sugar.j@opv.cz Email

Vedoucí střediska Liberec - Zbyněk Vencelides: Mobil: +420 603 266 057, Email: vencelides.z@opv.cz Email